L'activitat creditícia jueva segons els manuscrits hebreus de l'Arxiu Històric de Girona

Entitat sol·licitant Institut d'Estudis Món Juïc
Entitats que hi col·laboren
Universitat de Barcelona
Descripció
A l'Arxiu Històric de Girona s'hi apleguen més d'un miler de fulls de manuscrits hebreus. Aquest projecte analitza alguns d'aquests documents excepcionals que permeten comprendre el funcionament del préstec jueu i de l'economia catalana medieval en el seu conjunt.

  Convocatòries