La Guerra del Francès a les Terres de l’Ebre

Entitat sol·licitant Amics i Amigues de l'Ebre
Entitats que hi col·laboren
l’Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre.
Descripció
Amb motiu del bicentenari de la Guerra del Francès, els responsables del projecte han realitzat una exposició que recull informació i materials que serveixen per a donar a conèixer l’impacte i les repercussions d’aquesta guerra a les Terres de l’Ebre. Està pensat que l’exposició itineri fins al 2010, quan farà dos-cents anys del moment central d’aquest episodi bèl•lic a la zona.

  Convocatòries