La sortilla – la cursa a l’anell – : entre els Països Catalans i Sardenya,

Entitat sol·licitant
Entitats que hi col·laboren
l’Archivio Storico del Comune di Oristano
Descripció
El projecte s’ha basat en l’estudi de la història i l’evolució del joc de la sortilla a partir de fons documentals d’Esplugues de Llobregat, Barcelona, Horta de València, Ciutadella i Sardenya (Oristany), tot fent referència a les manifestacions lúdiques que s’hi relacionen directament o indirecta a Sardenya.
L’objectiu de la recerca ha estat estudiar els orígens, l’evolució i la continuïtat o la desaparició del joc de la sortilla als territoris de parla catalana.

  Convocatòries