Exposició de la Batalla de Vic

Entitat sol·licitant
Entitats que hi col·laboren
Patronat d’Estudis Osonencs
Descripció
El Museu Episcopal de Vic va acollir una exposició dedicada a la Batalla de Vic, coincidint amb el Bicentenari de la Guerra del Francès. L’exposició va aplegar un conjunt significatiu de gravats, periòdics, documents impresos, manuscrits i medalles, provinents, en bona mesura, del Museu Episcopal, de la Biblioteca Episcopal, de l’Arxiu de la Vegueria, de l’Arxiu del Capbreu, de l’Arxiu Capitular i de l’Arxiu Episcopal de Vic.

  Convocatòries