Inventari i catalogació de revistes literàries catalanes: elaboració d’una base de dades per a consulta en web.

Entitat sol·licitant Aula Màrius Torres
Entitats que hi col·laboren
Universitat de Lleida
Descripció
El projecte ha procedit a inventariar i catalogar els continguts de les revistes literàries catalanes del primer terç del segle XX (anys 20 i 30), com ara: Lleida; Vida lleidatana i Art; La Mà Trencada; Revista de Llibres; Revista de Poesia; La Nova Revista; Quaderns de Poesia i la revista Rosa dels Vents.
Per accedir al fons us podeu dirigir a la pàgina web de l’Aula Màrius Torres: www.aulamariustorres.org.

  Convocatòries