Recuperació d’històries, mites, llegendes i contalles populars en l’àmbit dels pobles de muntanya dels Ports i transmissió a les noves generacions en forma de conte il•lustrat

Entitat sol·licitant Graëllsia. Grup d'Estudis i Comunicació Ambiental
Entitats que hi col·laboren
Taller d'Arxiu de les Terres de l'Ebre
Descripció
Aquest és un projecte de recerca que s’emmarca dins dels treballs de recuperació de narracions relacionades amb el massís dels Ports i que ha tingut com a finalitat principal la preservació d’una part del patrimoni etnològic de les Terres de l’Ebre (topònims, oficis, llocs, dites i expressions col•loquials) i la seva divulgació posterior entre els col•lectius més joves.

  Convocatòries