Exposició sobre la situació de la llengua a cada territori dels Països Catalans

Entitat sol·licitant Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC)
Entitats que hi col·laboren
Descripció
Aquest ha estat un projecte configurat a partir de la realització d’una exposició que analitza la situació del català dins la totalitat del territori conformat pels Països Catalans. L’exposició consta de vint plafons que abasten quatre àmbits temàtics diferents: el primer tracta de la realitat i la percepció d’ús del català; el segon, de la història del català; un tercer àmbit mostra els diferents indrets on s’hi parla i un quart àmbit analitza la vitalitat de la llengua.

Per a sol•licitar l’exposició itinerant: www.folc.cat

  Convocatòries