Coneixements i gestió populars i tradicionals de la biodiversitat vegetal: estudis etnobotànics en algunes zones de Catalunya (l’Alt Empordà, el Ripollès, les Terres de l’Ebre).

Entitat sol·licitant Institut d'Estudis Empordanesos
Entitats que hi col·laboren
Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès i el Grup d’Estudis i Comunicació Ambiental “Graëllsia”, amb la col•laboració de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.
Descripció
El projecte es fonamenta en l’estudi del saber popular sobre les plantes en diversos territoris de Catalunya (l’Alt Empordà, el Ripollès i les Terres de l’Ebre). El projecte ha consistit en l’elaboració d’un catàleg etnoflorístic força complet. Al Ripollès s’han estudiat cinquanta horts (prenent-ne vuit d’altres comarques per tal de fer-ne una comparació prou exemplificadora). A les Terres de l’Ebre han començat unes prospeccions etnobotàniques que els han permès d’obtenir uns primers resultats.

  Convocatòries