El Baix Llobregat: Història i actualitat ambiental d’un riu

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat
Entitats que hi col·laboren
Descripció
Es tracta d’una obra col•lectiva que pretén examinar, des d’una perspectiva actual però sense oblidar la història, els aspectes mediambientals del Baix Llobregat conjuntament amb les dimensions demogràfiques, econòmiques o socials de les relacions que els pobles de la comarca tenen o han mantingut amb el riu que dóna nom i estructura al seu territori. Inclourà un ventall de temes diversos, que cal examinar des de les diferents disciplines que ens poden ajudar a entendre les relacions entre les societats humanes i el medi ambient articulades al voltant del riu: començant per l’ecologia, i seguint per l’economia, la història, la geografia, la demografia, l’agronomia, l’energia, l’enginyeria, la hidrografia, etc.

  Convocatòries