Projecte de recerca i divulgació històrica “Tots els noms (1931-1978)"

Entitat sol·licitant Institut d'Estudis Penedesencs
Entitats que hi col·laboren
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el Museu de Vilafranca-Museu del Vi així com l’Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Penedès.
Descripció
L’objectiu d’aquest projecte ha estat impulsar, coordinar i dirigir la recerca, la sistematització de les fonts d’informació i la divulgació i difusió dels fets històrics desenvolupats entre 1931 i 1978 així com dels noms dels qui hi participaren als municipis de l’Alt Penedès, fent especial incidència en els referents democràtics.
El treball s’ha concretat en la creació d’una gran base de dades que recull les informacions obtingudes al llarg del procés de recerca.

  Convocatòries