Voleu treballar amb nosaltres?

Si teniu interès en treballar a l'Institut Ramon Muntaner, podeu enviar-nos el vostre currículum vitae a través del formulari que trobareu a continuació i us tindrem en compte en els processos de selecció de personal.

Desitgem que el nostre CV entri a la base de dades de l'Institut Ramon Muntaner i declarem conèixer i acceptar totes les condicions de la normativa que les regeix.


* Els camps assenyalats són obligatoris.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que el seu Currículum passarà a formar part d'un fitxer inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades el responsable de les quals és l'INSTITUT RAMON MUNTANER. La seva finalitat és poder participar en possibles processos selectius que es produeixin durant aquest any.
D'acord amb l'art. 4 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i responent al principi de qualitat, les seves dades seran esborrades en el termini d'un any a partir de la seva recepció. En aquest cas podria presentar de nou el seu CV actualitzat i ho mantindríem de nou un any des de la seva recepció per cobrir possibles vacants.

D'acord amb la normativa de protecció de dades l'informem de la possibilitat d'exercitar els seus drets d'accés, rectificació cancel·lació i oposició respecte les seves dades personals mitjançant l'enviament d'un carta a la seu de l'Institut Ramon Muntaner (Mas de la Coixa Rotonda Eix de l'Ebre. N-420, s/n 43770 Móra la Nova) acompanyat de la fotocòpia del NIF i del dret que vol exercir.