IX Convocatòria d'ajuts a projectes d'investigació o de difusió cultural de l'Institut Ramon Muntaner 2014-02-08

Descripció
L'Institut Ramon Muntaner obre la IX Convocatòria d'ajuts a projectes d'investigació o de difusió cultural destinats a centres d'estudis. Aquests projectes han de ser d’un any de durada i es poden realitzar en fases de fins a tres anys. Es valorarà positivament la col·laboració amb altres organismes i que es tracti de projectes supracomarcals. La temàtica és oberta, tot i que en aquesta convocatòria es valoraran especialment els projectes vinculats a temes de patrimoni etnològic.

Poden optar a aquesta convocatòria els centres i instituts d’estudis que realitzin una recerca sobre patrimoni (cultural, natural, històric, artístic, etnogràfic, arxivístic o arqueològic (queden excloses d’aquesta convocatòria les intervencions arqueològiques), literatura, llengua, art, geografia, educació, integració social, factors de desenvolupament econòmic o temes mediambientals, que tingui relació amb el territori des d’àmbits locals, comarcals o de regió/vegueria.

La quantia de cada ajut oscil·larà entre un mínim de 1.200 € i un màxim de 6.000 €.

El termini de presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria d'ajuts acaba el 7 de febrer de 2014.

Podeu consultar les bases completes a la IX Convocatòria d'ajuts a projectes d'investigació o de difusió cultural de l'Institut Ramon Muntaner al document adjunt a aquesta notícia.
Descarrega document Descarrega document

  Convocatòries