XVII Convocatòria d'ajuts a projectes d'investigació o de difusió cultural de l'Institut Ramon Muntaner 2022-01-31

Descripció
CONVOCA
L'Institut Ramon Muntaner, amb el suport del Programa de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del mNACTEC, obre la XVII Convocatòria d'ajuts a projectes d'investigació o de difusió cultural.

DESCRIPCIÓ
Els projectes d’investigació o de difusió cultural han d’haver finalitzat el 15 de novembre de 2022. Econòmicament caldrà que es justifiquin amb despeses corresponents de l’any de concessió i es poden realitzar en un màxim de 3 fases d’un mateix projecte. Es valorarà positivament la col·laboració amb altres organismes. La temàtica és oberta, tot i que en aquesta convocatòria es valoraran especialment els projectes vinculats a temes de patrimoni etnològic i de patrimoni industrial.

Poden optar a aquesta convocatòria els centres i instituts d’estudis, les entitats que formen part de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial (OPEI), els ateneus federats i els investigadors individuals que comptin amb el suport de dues o més entitats, sempre que proposin un projecte relatiu al patrimoni cultural, natural, històric, artístic, etnogràfic, arxivístic, industrial o arqueològic (queden excloses d’aquesta convocatòria les intervencions arqueològiques), a la literatura, a la llengua, a l’art, a la geografia, a l’educació, a la integració social, als factors de desenvolupament econòmic o a temes mediambientals, i que el tal projecte tingui relació amb un àmbit territorial local, supracomarcal, intercomarcal o de regió/vegueria.

DOTACIÓ
La quantia de cada ajut oscil·larà entre un mínim de 1.500 € i un màxim de 4.000 €, en funció dels criteris d’avaluació exposats a l’apartat 10 d’aquestes bases. En cap cas se superarà el 70% del pressupost total.

TERMINI
El termini de presentació de sol·licituds acaba el divendres 31 de gener de 2022.

MÉS INFORMACIÓ
Trobareu les bases completes d'aquestes beques al document adjunt.
Bases de la XVII Convocatòria d'ajuts a projectes d'investigació o de difusió cultural de l'IRMU

  Convocatòries