X CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES, CURSOS, ITINERARIS I TROBADES DE L’INSTITUT RAMON MUNTANER 2011-11-04

Descripció
CONVOCA
Institut Ramon Muntaner

DESTINATARIS
Centres i instituts d’estudis que realitzin una activitat sobre patrimoni (cultural, natural, històric, artístic, etnogràfic o arqueològic), literatura, art, geografia, educació, integració social, factors de desenvolupament econòmic d’una regió, o temes mediambientals.

DESCRIPCIÓ
Ajut destinat a activitats realitzades per dos o més centres d'estudis o per un centre d'estudis en col·laboració amb altres entitats (preferentment universitats o altres centres de recerca) i que es realitzin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012.

DOTACIÓ
La quantia de cada ajut oscil·larà entre un mínim de 300 € i un màxim de 1.500 €

TERMINI
4 de novembre de 2011

MÉS INFORMACIÓ
nuria@irmu.org
Descarrega document Descarrega document

  Convocatòries