XI Convocatòria d'ajuts a projectes d'investigació o de difusió cultural de l'Institut Ramon Muntaner 2016-03-05

Descripció
L'Institut Ramon Muntaner, amb el suport del Programa de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, obre la XI Convocatòria d'ajuts a projectes d'investigació o de difusió cultural. Aquests projectes han de ser d’un any de durada i es poden realitzar en fases de fins a tres anys. Es valorarà positivament la col·laboració amb altres organismes. La temàtica és oberta, tot i que en aquesta convocatòria es valoraran especialment els projectes vinculats a temes de patrimoni etnològic.

Poden optar a aquesta convocatòria els centres i instituts d’estudis, les entitats que formen part de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial i els investigadors individuals que comptin amb el suport de dues o més entitats, sempre que proposin un projecte relatiu al patrimoni cultural, natural, històric, artístic, etnogràfic, arxivístic o arqueològic (queden excloses d’aquesta convocatòria les intervencions arqueològiques), a la literatura, a la llengua, a l’art, a la geografia, a l’educació, a la integració social, als factors de desenvolupament econòmic o a temes mediambientals, i que el tal projecte tingui relació amb un àmbit territorial local, supracomarcal, intercomarcal o de regió/vegueria.

La quantia de cada ajut oscil·larà entre un mínim de 1.200 € i un màxim de 6.000 €.

El termini de presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria d'ajuts acaba el 4 de març de 2016.
Bases de la XI Convocatòria d'ajuts a projectes d'investigació o de difusió cultural de l'Institut Ramon Muntaner Relació provisional d'admesos i exclosos Resolució definitiva

  Convocatòries