Què és l'Institut Ramon Muntaner?

L’Institut Ramon Muntaner. Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana va ser constituït el mes de juliol de 2003 i té la seva seu al Mas de la Coixa.

Aquesta entitat neix d’un acord entre la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, que representa la voluntat de tots els centres que hi són adherits. La seva finalitat és la difusió i el suport als projectes d’investigació i de promoció cultural dels centres i instituts d’estudis de parla catalana, entitats dedicades principalment a l’estudi de la història, el patrimoni cultural i natural i les ciències socials i humanístiques i a la divulgació cultural dins els àmbits local i comarcal.

Què fem?

La idea entorn de la qual giren els nostres projectes i la nostra activitat és la de crear xarxa entre els Centres i Instituts d’Estudis i donar a conèixer la important tasca que realitzen com a investigadors i dinamitzadors culturals d’un territori. L’Institut és un instrument al servei de la recerca i la promoció cultural realitzada pels centres i instituts d’estudis.

Objectius principals:

  • Facilitar la comunicació i el treball conjunt entre els Centres
  • Afavorir el desenvolupament dels diferents àmbits d’estudi referents a la realitat cultural, lingüística, social, econòmica i política dels territoris de parla catalana
  • Promoure i difondre l’activitat d’aquestes entitats no només fent servir els mètodes tradicionals, com l’elaboració d’un fons documental gràcies a les donacions que els centres, instituts d’estudis i altres entitats estan realitzant, sinó també potenciant l’ús de les noves tecnologies, amb la creació d’aquest portal virtual que servirà de nexe entre els centres, els investigadors i la comunitat científica, acadèmica i cultural i d’aparador per les activitats i projectes dels centres
  • Coordinar i subvencionar estudis d’investigació
  • Fomentar la col·laboració entre creadors i agents culturals
  • Instituir premis i línies d’ajuts. Aquestes línies d’ajuts s’engegaran en funció de les necessitats dels centres i instituts d’estudis
  • Organitzar i participar en reunions científiques i altres activitat