Glòria Francino Pinasa

Adreça
Telèfon Correu electrònic gfrancin@pie.xtec.es Àmbits patrimoni,tradició,llengua,literatura,h. contemporània,folclore,etnologia,cultura popular,arquitectura,art,antropologia
Centre Centre d'Estudis Ribagorçans (CERIb)
Descarrega currículum

(*)Us informem que els investigadors han donat permís per ser contactats només per a finalitats d’investigació. Qualsevol altra finalitat seria un ús il·legal, d’acord amb el reglament general de protecció de dades personals.


  Investigadors