Monografies

Els Centres d'Estudis es caracteritzen per la seva ingent producció científica. La major part realitza publicacions regularment. L'objectiu d'aquesta base de dades es posar a l'abast del públic en general tota la producció dels centres d'estudis i fer de pont entre els centres i els investigadors interessats ens publicacions o temes tractats pels centres d'estudis i que sovint no saben on trobar aquestes obres.

Cerca de monografies