Santes Creus de monestir a monument 1821-1921

Autors Centre d'estudis del Gaià
Editorial Centre d'estudis del Gaià Any 2008 Localització Barcelona
ISBN/ISSN 978-84-612-7065-1 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis del Gaià Contacte
Sumari
Presentació
7Josep Poblet i Tous. President de la diputació de Tarragona.
9Agustí Alcoberro i Pericay. Director del Museu d'Història de Catalunya.
11 Marc Badia i Miró. President del Centre d'EStudis del Gaià.
Articles
13 Santes Creus, de l'exclaustració a la desamortització (1820-1845). Salvador J-Rovira i Gómez.
22 Els primers vint anys després de l'exclaustració a través de la correspondència de Justí Benet i Soler. Anna de Sandoval.
30. Les primeres actuacions de preservació al monestir de Santes Creus(1936-1921)Marina Miquel.
41. L'impuls excursionista en la descoberta del monestir de Santes Creus, 1839-1921. Dolors Samuel.
Catàleg
58 Santes Creus. Col.lecció Sandoval. Pep Parer.
62. Les imatges col.leccionades per Maria Benet. Fotografia i correspondència un binomi perfecte. Anna de SAndoval.
68. Fotografies.

  Monografies