Guia dels arbres d'interès local de Mollet del Vallès

Autors Alcaide i Ardanaz, Olga
Editorial Centre d'Estudis Molletans Any 2005 Localització Mollet del Vallès
ISBN/ISSN 84-931604-6-6 Preu 12 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Molletans Contacte cem@molletvalles.cat
Sumari
Presentació, pàg. 13
Introducció, pàg. 15
Importància de l’arbrat ornamental, pàg. 17
La Norma Granada i els arbres d’interès local, pàg. 18
Consideracions botàniques, pàg. 21
Metodologia emprada per a la catalogació dels arbres d’interès local a Mollet del Vallès, pàg. 23
CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL, pàg. 37
ALTRES ARBRES D’INTERÈS, pàg. 135
Itineraris per la ciutat, pàg. 159
Plànols de la ciutat, pàg. 175
Clau d’identificació, pàg. 182
Glossari botànic, pàg. 184
Bibliografia, pàg. 190
Annesos (fitxa de camp i correspondències ling.), pàg. 193
  Enllaç Bestiari

  Monografies