Josep Fortuny i Torrents. Una biografia política

Autors Corbalán Gil, Joan i Lardín i Oliver, Antoni
Editorial Centre d'Estudis Molletans Any 2000 Localització Mollet del Vallès
ISBN/ISSN 84-7794-748-1 Preu Estat de publicació Exhaurit
Centre Centre d'Estudis Molletans Contacte cem@molletvalles.cat
Sumari
Sobre el nostre pare, pàg. 9
Presentació, pàg. 11
Introducció, pàg. 13
Els anys de la República (1931-1936), pàg. 17
El bienni progressista (1931-1934)
El bienni negre (1933-1936)
La guerra civil (1936-1939), pàg. 33
Del 16 de febrer al 18 de juliol
Guerra i revolució (juliol 1936-juny 1938)
El final de la guerra. Exili i mort (juny 1938-juny 1939), pàg. 55
Epíleg, pàg. 69

APÈNDIX DOCUMENTAL, pàg. 73
Fotografies, pàg. 75
Articles, pàg. 81
Memòria, pàg. 87
Informes psicosocials, pàg. 101
Sumaríssim, pag. 105
Josep Fortuny a la model, pàg. 131
Correspondència, pàg. 133

ANNEXOS, pàg. 161
Actes d’incautació, pàg. 163
Informe per a la Causa General, pàg. 169
Organitzacions polítiques molletanes i alguns membres locals (1931-1939), pàg. 175
Disposicions de la Generalitat de Catalunya, pàg. 177
Relació de partits polítics, pàg. 181
Bibliografia, pàg. 185
Fonts, pàg. 187


  Monografies