Gallecs, espai obert

Autors Bertran, Jordi, Cañas, Jordi i Gallego, Raquel
Editorial Centre d'Estudis Molletans Any 1996 Localització Mollet del Vallès
ISBN/ISSN 84-88068-43-3 Preu Estat de publicació Exhaurit
Centre Centre d'Estudis Molletans Contacte cem@molletvalles.cat
Sumari
Presentació, pàg. 13
Introducció (Josep Gordi), pàg. 13
Els valors geològics, vegetals, faunístics i paisatgístics de Gallecs
Jordi Bertran i Josep Ribas, pàg. 15
L’activitat agrícola a Gallecs i la seva relació amb el patrimoni històric i ambiental
Eliseu Guillamon i Àngel Moreno, pàg. 51
La gestió dels espais naturals a la regió metropolitana de Barcelona; Gallecs i Collserola, dos casos extrems
Jordi, Cañas, pàg. 67
Gallecs, temàtica, actors i dimensions d’un conflicte
Raquel Gallego i Mireia Grau, pàg. 81
Gallecs en el sistema d’espais oberts de la regió metropolitana de Barcelona: dinàmiques territorials i planejament urbanístic
Oriol Nel•lo, pàg. 105
Índex d’antropònims, pàg. 129
Índex de topònims, pàg. 131
Índex d’institucions, pàg. 135

  Monografies