Etnobotànica de Gallecs. Plantes i cultura popular al Baix Vallès

Autors Bonet Galobart, M. Àngels [et altri]
Editorial Centre d'Estudis Molletans Any 2008 Localització Mollet del Vallès
ISBN/ISSN 978-84-931604-8-7 Preu 15 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Molletans Contacte cem@molletvalles.cat
Sumari
INTRODUCCIÓ, p. 9
Situació del territori, p. 11
Clima i edafologia, p. 14
Paisatge i vegetació, p. 14
Geografia humana i de serveis, p. 14
L'agricultura, p. 15
La ramaderia, p. 21
El sector terciari, p. 22
Antecedents etnobotànics, p. 23
Etnobotànica a Gallecs, p. 25

METODOLOGIA, p. 27
Treball de camp. Les entrevistes, p. 27
Els informants, p. 28
Presentació dels resultats, p. 31

RESULTATS. CATÀLEGS ETNOBOTÀNICS
Catàleg de plantes amb usos medicinals, alimentaris, amb accions tòxiques o amb altres utilitzacions, p. 33
Catàleg d'altres plantes amb usos tradicionals a Gallecs, p. 129
Catàleg de barreges de plantes medicinals, p. 215
Catàleg de licors i altres begudes, p. 224

ANÀLISI DELS RESULTATS, p. 229
Els usos de les plantes, p. 229
Noms populars de les plantes a Gallecs, p. 237
Consideració final, p. 239

RECULL GRÀFIC, p. 241

BIBLIOGRAFIA, p. 257

ANNEXOS
Els informants i les condicions de realització de les entrevistes, p. 267
Noms populars de les plantes i el seu corresponent nom científic, p. 289
L'Alfabet Fonètic Internacional: símbols i exemples, p. 301
Glossari, p. 303
  Enllaç Bestiari

  Monografies