La Segona República i la Guerra Civil a Mollet del Vallès

Autors Suárez, M. Àngels
Editorial Centre d'Estudis Molletans Any 2000 Localització Mollet del Vallès
ISBN/ISSN 84-7794-747-3 Preu 9 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Molletans Contacte cem@molletvalles.cat
Sumari
Presentació, p. 11
Una felicitación a manera de pròleg, p. 13
Introducció, p. 15

La población, p. 17
L’evolució de la población (1930-1940), p. 17
La natalitat, p. 17
La nupcialitat, p. 22
La mortalitat, p. 25
L’habitatge, p. 29
Recapitulació, p. 31

L’economia, p. 33
L’agricultura, p. 33
La indústria i el comerç, p. 44
Recapitulació, p. 69

La República, p. 71
Introducció, p. 71
La fi de la Dictadura. La Dictablanda, p. 71
El Bienni Reformador, p. 78
Edo bienni conservador, p. 89
Recapitulació, p. 102

La Guerra Civil, p. 105
La Guerra Civil i la revolución social, p. 105
Els Fets de Maig, p. 120
L’economia de Guerra, p. 125
Els soldats molletans a la Guerra Civil, p. 162
Les víctimes de la repressió a la rereguarda, p. 183
Els refugiats de guerra ,p. 200
Els bombardeigts a Mollet del Vallès durant la Guerra Civil, p. 208
L’ensenyament ,p. 220
Recapitulació, p. 229

La postguerra, p. 237
Mollet en la postguerra ,p. 237
Els exiliats, p. 243
Els informes polítics, p. 250
Els judicis de la repressió franquista, p. 255
Els treballs forçats, p. 292
Els Camps de concentració I els batallons disciplinaris de treballadors, p. 293
Els orfes de guerra, p. 299
La depuració dels funcionaris municipals, p. 299
La repressió cultural, p. 303
Mi esfuerzo por la Patria, p. 308
Recapitulació, p. 314

Bibliografia, p. 319

Annexos, p. 325

  Monografies