Les masies de Gràcia. Vestigis d'una ruralia històrica

Autors Elsa Castellà
Editorial Taller d'Història de Gràcia Any 2006 Localització Barcelona
ISBN/ISSN DL: B-330-2006 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Taller d'Història de Gràcia Contacte
Sumari
Pròleg. P. 5
Introducció. P. 7
Capitol 1. L’entorn rural i residencial de Gràcia. P. 11
Capítol 2. Evolució històrica de la Gràcia rural. P. 33
Capítol 3. Masies per sobre la Travessera de Dalt. La zona residencial. P. 55
Capítol 4. Masies per sota la travessera de dalt. La zona rural. P. 85
Capítol 5. Masies per sobre la Travessera de Gràcia. La zona senyorial. P. 105
Capítol 6. Masies per sota la Travessera de Gràcia. La zona industrial. P. 151
Hemerografia. P. 177
Bibliografia. P. 179

  Monografies