Gràcia, temps de bombes, temps de refugis. El subsòl com a supervivència

Autors Josep M. Contel i Ruíz
Editorial Taller d'Història de Gràcia Any 2008 Localització Barcelona
ISBN/ISSN DL: B-15.653-2008 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Taller d'Història de Gràcia Contacte
Sumari
Pròleg. P. 5
Introducció. P. 9
Els bombardeigs, una menra sistemàtica de generar el caos i el desànim entre la población civil. P. 15
El bombardeig naval del 13 de febrer de 1937 no va ser el primer. P. 31
El bateig de foc d’una ciutat. P. 37
L’Elizalde i el “Canàries”, entre la realitat i la llegenda. P. 53
El 19 de gener de 1938, un dimecres sagnant. P. 63
16, 17 i 18 de març de 1938, tres dies sota el foc. P. 71
La Defensa Activa. P. 91
Les defensas antiaèries del Turó de la Rovira. P. 99
La Defensa Passiva. P. 113
L’actuació dels bombers i la seva descentralització a Gràcia. P. 143
Els refugis: un espai de supervivència. P. 151
Els refugis de Gràcia. P. 173
Els refugis subvencionats. P. 173
Refugi 267, de la plaça de la Revolució. P. 174
Refugi 232, de la plaça del Diamant. P. 197
Refugi 14, del carrer Viada, TOpazi, Verdi i Bellver. P. 218
Refugi 223, del carrer Torrijos amb Terol i Vallfogona. P. 236
Refugi 266, de la plaça Joanic. P. 243
Refugi 349, de la plaça de la Virreina. P. 259
Refugi 230, dels carrers Tordera entre Siracusa i Tagament (plaça del Raspall). P. 268
Refugi 319, de la plaça del Sol. P. 273
Refugi de la plaça del Nord. P. 287
Refugi 766, de la riera de Sant Miquel, Sèneca, Rizal, Minerva. P. 289
Refugi 210, dels carrers Comandante López Tienda (Sardenya), Romans, Sant Lluís (Taxdirt) i passatge Nogués. P. 291
Refugi 245, dels carrers Romans, Hipòlit Lázaro i Zola. P. 296
Refugi 322, dels carrers Còrsega-passatge Grassot. P. 298
Refugi 921, dels carrers Nàpols, Rosselló i Roger de Flor. P. 301
Refugi 195, dels carrers Nàpols, passatge Llavallol, Indústria i Pare Claret. P. 304
Refugi 183, dels carrers Sardenya, Travessera de Gràcia I Pare Claret. P. 306
Refugi 333, del carrer Tordera, Quevedo, Banyoles i Bailén. P. 306
Refugi 864, Sardenya, entre Rosselló i Provença. P. 308
Refugi 521, Grassot, Indústria I Mutualitat. P. 308
Refugi 17, Grassot, entre Mutualitat I Travessera. P. 310
Refugi 295, Rosselló, Roger de Flor (Ramon Ferré). P. 311
Refugi 247, travessera de Gràcia i Roger de Flor. P. 311
Relació de refugis subvencionats de Gràcia. P. 312
Refugis no subvencionats. P. 315
Refugi 66, del carrer Guilleries, Vallfogona amb Perla. P. 315
Refugi 174 Alegre de Dalt, entre Legalitat i Encarnació. P. 319
Refugi 189. Escorial, 87 (Fàbrica Batllò). P. 320
Refugi 190, del passatge Farigola, 21-23. p. 321
Refugi, 244, dels carrers Jaén amb Leopoldo Alas. P. 321
Refugi 365, del carrer Congost, 23. p. 322
Refugi 959. Vilafranca, 14-16. p. 325
Relació de refugis no subvencionats de Gràcia. P. 325
Refugis atípics. P. 329
El metro com a refugi. P. 329
Refugi de la Fàbrica Elizalde. P. 335
Refugi de la Pedrera. P. 339
Hi va haver gent, però, que es va quedar a casa. P. 341
Els refugis després de 1939. p. 345
Fons documentals. P. 361
Col•laboradors. P. 365
Persones i entitats que van donar suport al llibre devant del Programa per al Memorial Democràtic. P. 367
Bibliografia. P. 369
Crèdits de les fotografies. P. 381

  Monografies