Les llibretes de memòries de Joan Serinyana (1818-1903), vinyater llaçanenc

Autors Jordi Curbet Hereu (edició, introducció i notes)
Editorial Documenta Universitaria Any 2007 Localització Girona
ISBN/ISSN 978-84-96742-29-1 Preu 18 € Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte http://www.edicionsapeticio.com/botiga.php?id=2
Sumari
PREFACI. 9

INTRODUCCIÓ. 15
1.- L'autor: una pinzellada biogràfica. 15
2.- Les llibretes: redacció, contingut i estructura. 19
3.- L'indret i les circumstàncies. 26
4.- El marc polític. 42
5.- Religió. 59
6.- Anàlisi lingüística dels manuscrits. 70
7.- Criteris d'edició. 74
8.- Bibliografia. 78

GLOSSARI. 83

ÍNDEX ONOMÀSTIC. 89

TRANSCRIPCIÓ DELS MANUSCRITS. 95
Llibreta de memòries. 97
Lllibreta de guerra i revolucions. 165
Llibreta de religió. 199
Llibreta de cantarelles, oracions i narrativa moral. 208


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Monografies