La vida rural a Gallecs. Dietaris de Joan Ros Herrero (1895-1978)

Autors Anso, Judith; Campoy, Glòria
Editorial Centre d'Estudis Molletans Any 2011 Localització Mollet del Vallès
ISBN/ISSN 9788493802523 Preu 12 Estat de publicació Exhaurit
Centre Centre d'Estudis Molletans Contacte cem@molletvalles.cat
Sumari
PREÀMBUL, p. 11

INTRODUCCIÓ, p. 13
Gallecs, p. 13
Joan Ros Herrero, p. 16
Can Jornet, p. 23
Can Jornet Xic, p. 27

POBLACIÓ I POBLAMENT DE GALLECS, p. 29
Reflexions de Joan Ros sobre la població, p. 29
Problemes per fer un estudi del poblament a Gallecs, p. 29
Evolució de la població de Gallecs: 1930, 1940, 1950, 1960, p. 32
Conclusions de l’evolució de la població en el període 1930-60, p. 36
Endogàmia. Relacions familiars entre les cases, p. 38
Història i descripció de les cases de Gallecs, p. 39

CONREUS, p. 85
Calendari de sembra i recol•lecció, p. 88
Conreus principals, p. 91
Experimentador d’espècies noves, p. 115
Utillatge i maquinària agrícola, p. 115
Sindicat, p. 119

AIGUA, p. 125
Mines i recs, p. 125
Pous, p. 131
Torrents, p. 132
Basses, safarejos, sínies i molins, p. 132

BOSC I NATURA, p. 135
Bolets, p. 135
Cacera, p. 136
Altres activitats al bosc, p. 141

BESTIAR, p. 145
Vaques, p. 146
Aviram i corral, p. 154
Porcs, p. 157
Abelles, p. 159
Altres, p. 162

METEOROLOGIA, p. 163
Gelades, p. 164
Pedregades, p. 164
Caiguda de llamps, p. 165
Pluges i aiguats, p. 166
Sequeres, p. 168
Nevades, p. 168
Vent, p. 168

ESDEVENIMENTS HISTÒRICS, p. 173
Fets anteriors a la República, p. 173
La República, p. 174
Desenvolupament del conflicte bèl•lic, p. 180
Postguerra, p. 192
Esdeveniments posteriors a la guerra, p. 197

ENSENYAMENT, p. 199

OFICIS, p. 207

CAMINS I TRANSPORTS, p. 215
Camins de Gallecs i manteniment, p. 215
Construcció de la carretera de Mollet a Gallecs, p. 219
Mitjans de transport. Els vehicles, p. 223

TECNOLOGIA, p. 229
La ràdio, p. 229
L’emissora, p. 230
L’electricitat, p. 233
El telèfon, p. 236

SANTA MARIA DE GALLECS, p. 237
L’església de Gallecs, p. 237
Tresor de l’església, p. 242
Els capellans, p. 244

TRADICIONS I COSTUMS, p. 249
L’agenda festiva del pagès, p. 250
Festes periòdiques, p. 252

L’OCI A GALLECS, p. 277
Gallecs, centre de vacances, p. 277
El Cor de Gallecs, p. 278
Esports, p. 280
Àpats, p. 284

RECAPITULACIÓ: RETRAT DE GALLECS, p. 285

BIBLIOGRAFIA, p. 289


Descarrega sumari

  Monografies