El temps del rector Vicenç Morer. Vila-rodona a finals de l'Antic Règim (1798-1830)

Autors SANTESMASES i OLLÉ, Josep
Editorial CE Gaià Any 2007 Localització Vila-rodona
ISBN/ISSN 978-84-611-6262-8 Preu 15 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis del Gaià Contacte
Sumari
Pròleg. Formes maneres o actituds? 5

Introducció. 9

Les primeres notícies. Els qüestionaris de 1804 i 1809
- Una visita pastoral frustrada. Any 1804. 13
- El qüestionari de 1804. 15
- Les primeres queixes escrites contra el rector Vicenç Morer. Els seus contraatacs. 21
- La negativa de Vicenç Morer a col·laborar en el finançament de la mina de la Trona. L'aportació del bisbe. 28
- 1804 - 1805: temps d'epidèmies. 37
- El qüestionari de 1809. 43

El primer expedient. Any 1810
- Les queixes del notari Francesc Valentí. 47
- Ordres donades en la visita pastoral de 1809: comptes poc clars. 49
- La revisió dels comptes de la parròquia. 51
- Les rèpliques del rector, les amenaces del bisbat. 54

El segon expedient. Any 1815
- La quaresma i el menjar del vicari i el predicador. 59
- L'informe del vicari Francesc Collet. 62
- L'informe del predicador. 67
- Intent de treure la majordona, Lluïsa Marrugat, de la rectoria. 70
- El preu d'un ofici i una processó a Vilardida. 73
- La processó del segon dia de Festa Major. 79
- Exercicis espirituals de Vicens Morer. L'ordre de treure la majordona de la rectoria. 82

L'època del Trienni Liberal
- Intent de portar el rector al jutge de primera instància de Vilafranca. 86
- La negativa al toc de campanes d'una missa dita per un servita a l'església parroquia. 88
- Desautorització d'actuacions a l'església. 91
- Possibilitat de renúncia o separació de Vicenç Morer de la parròquia. 92
- La problemàtica del nomenament de Ramon Doménech com a vicari. 94
- Els morts del 28 i 29 de juliol de 1822. 100

El nomenament d'un regent
- El vicari Isidre Romeu vol un altre destí. 111
- La primera visita del degà del Penedès. 113
- La grotesca desobediència del rector. El nomenament del vicari com a regent de la parròquia. 115
- La segona visita del degà del Penedes. La sortida del rector i la majordona de la rectoria. 117
- Deu testimonis contra l'actuació de Vicenç Morer. 119
- La defensa de Vicenç Morer. 123

Els últims temps de Vicenç Morer
- Un nou regent. La crítica situació de la parròquia. 127
- La renúncia de Vicenç Morer. 130
- La mort del rector Vicenç Morer. 133
- Els béns de Vicenç Morer. 133
- Reflexió final. 135

Notícies d'altres religiosos
- El servita secularitzat, Ramon Doménech. 137
- L'exaltat liberal Àngel Alba. 143

Apèndix
- Consueta de l'església parroquial de Santa Maria de Vila-rodona. 145
- Béns de Vicenç Morer venuts a públic encant. 1833. 163

Índex onomàstic i toponímic. 173


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Monografies