La llengua de Castigaleu. Estudi de dialectologia

Autors MONERS i SINYOL, Jordi
Editorial CERib Any 2008 Localització Benavarri
ISBN/ISSN 978-89-612-5384-5 Preu 14 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Ribagorçans (CERIb) Contacte
Sumari
PRÒLEG. 6

INTRODUCCIÓ. 8
Geografia i demografia. 8
Activitat econòmica. 9
Història i sociologia. 10
Sociolingüística i literatura poplar. 12

OBJECTIU DEL TREBALL. 14

METODOLOGIA. 15
Signes i abreviacions. 16
Mapa. 18
Transcripció fonètica. 19
Explicació prèvia sobre la grafia utilitzada. 21

FONÈTICA I FONOLOGIA. 23
Vocalisme. 23
- Vocalisme tònic. 23
- Vocalisme àton. 28
Consonantisme. 31
- Consonants simples. 29
- Grups de dues consonants. 33
- Grups de tres o més consonants. 41
- Consonants amb iod. 41

MORFOSINTAXI. 45
Substantiu. 45
Pronoms personals. 47
Pronoms-adjectius. 50
Adjectiu. 53
Article. 55
Flexió verbal. 56
Adverbi. 64
Preposició. 66
Conjunció. 67

LÈXIC. 69

APÈNDIXS. 173
Proverbis. 175
Frases fetes i locucions. 181
Literatura popular oral. 192

BIBLIOGRAFIA. 199

  Monografies