La gent del fulard. Història del moviment escolta a Gràcia

Autors MARISTANY, Gerard; MUSSONS, Albert
Editorial Taller d'Història de Gràcia Any 2002 Localització Barcelona
ISBN/ISSN Preu Estat de publicació
Centre Taller d'Història de Gràcia Contacte
Sumari
PRÒLEG per Joan Carles Peris. p. 5

INTRODUCCIÓ. p. 7
Definició del Moviment. p. 8

1a. PART
CAPÍTOL 1. ELS ORÍGENS DE L'ESCOLTISME A GRÀCIA (1913-1923). p. 11
- Les escissions dels "Exploradores" a Gràcia. o. 14
- Un moviment "proper" a l'escoltisme: els pomells de joventut. p. 17

CAPÍTOL 2. EL NOU ESCOLTISME S'ESCAMPA PER LA VILA (1924-1936). p. 19
- La joventut a Gràcia en el primer terç del segle XX. p. 19
- La renovació pedagògica arriba a Gràcia. p. 21
- Els centres excursionistes i les primeres seccions infantils. p. 25
- El naixement de les seccions de minyons de muntanya a Gràcia. p. 25
- Seccions sota el signe excursionista: Rafael Casanova i Joan Fivaller. p. 26
- L'escoltisme de Batista i Roca i les escoles. p. 27
- La Vila, motor de l'escoltisme catòlic. p. 30
- Qui era Mossèn Batlle? p. 32
- Les activitats prèvies pels escolans. p. 33
- La trobada entre Batlle i Batiste i Roca. p. 33
- El mossèn i el Centre Moral. p. 34
- Els locals de la secció a la parròquia de Jesús. p. 35
- Comencen les activitats pròpiament escoltes. p. 36
- Els fets d'octubre de 1934 propicien un nou èxode forçat. p. 37
- Expulsats de Jesús. p. 39
- L'escoltisme femení. p. 40

CAPÍTOL 3. SEMPRE A PUNT, MALGRAT LA GUERRA (1936-1939). p. 43
- Els escoltes de Mossèn Batlle, a la Vall Ferrera. p. 43
- La detenció d'escoltes. p. 47
- Les diferents activitats que els minyons de Gràcia fan, com a escoltes, durant el conflicte. p. 47

CAPÍTOL 4. LA DIFÍCIL RECONSTRUCCIÓ DE L'ESCOLTISME (1939-1955). p. 51
- Desaparició i represa de les entitats. p. 52
- La situació de l'escola fa encara més necesari l'escoltisme. p. 53
- Tímids moviments de l'escoltisme gracienc.

CAPÍTOL 5. L'ESCOLTISME S'ESTÉN, ES DIVIDEIX I ES TRANSFORMA (1956-1975). p. 59
- El paper substitutori del moviment escolta. p. 59
- L'escoltisme laic busca el seu lloc. p. 59
- El mètode, camí d'una revolució total. p. 64
- La repressió del moviment escolta. p. 69
- L'arribada de la coeducació i el consegüent debat. p. 72

CAPÍTOL 6. DAVALLADA I ESTABILITZACIÓ DEL MOVIMENT (1976 - ANYS 90). p. 75
- Escoltes catalans s'instal·la a Gràcia. p. 76
- El naixement de noves entitats que es preocupen dels infants i adolescents. p. 76
- Escoltes i ultradretans comparteixen local. p. 79
- El terrabastall de l'escoltisme gracienc. p. 82
- Estable dins la gravetat. p. 83

II PART

ELS AGRUPAMENTS, UN A UN. p. 85
- A. E. Abat Oliba. p. 85
- A. G. Montnegre. p. 88
- A. E. Montnegre-Abat Oliba. p. 91
- A. E. Josep Carner (després Montnegre-Josep Carner). p. 95
- Agrupación Atlética Excursionista. p. 97
- Agrupación Escultista Española (també, Agrupació Escultista). p. 97
- A. E. Aureli Escarré. p. 98
- A. E. Bisbe Irurita (després, A. E. Bisbe Iruritia-Celístia; després, A. E. Lluïsos de Gràcia). p. 99
- A. G. Celístia després, A. E. Bisbe Iruritia-Celístia; després, A. E. Lluïsos de Gràcia). p. 104
- A. E. del Centre Moral i Instructiu de Gràcia. p. 106
- A. G. Congesta. p. 106
- A. E. Doctor Robert. p. 106
- A. E. Guerau de Liost. p. 110
- A. G. Víctor Català. p. 112
- A. E. Guerau de Liost/Victor Català. p. 113
- A. E. Impeesa. p. 115
- A. G. Indira Gandhi. p. 115
- A. E. Jaume I del Coll. p. 115
- A. E. Joan Fivaller. p. 120
- A. E. Joaquim Ruyra. p. 120
- A. E. Lluís Companys. p. 120
- A. E. Roland Philipps. p. 122
- A. E. Lluís Companys - Roland Philipps. p. 124
- G. S. Makarenko. p. 126
- A. E. Mare de Déu de Montserrat. p. 126
- A. E. Mossèn Cinto Verdaguer. p. 126
- A. E. Narcís Monturiol. p. 127
- A. E. Otger Cataló. p. 127
- A. E. Pare Claret. p. 128
- A. E. Pere Rosselló. p. 130
- A. E. Pompeia. p. 131
- G. S. Rabindranat Tagore. p. 134
- A. E. Rafael Casanova. p. 134
- A. E. Ramon Llull. p. 135
- G. S. Rudyard Kipling. p. 139
- A. E. Santa Maria de Gràcia (després A. E. Santa Maria - Santa Agnès). p. 141
- A. E. Sant Felip Neri. p. 145
- A. E. Sant Joan de Gràcia. p. 147
- A. E. Sant Jordi

RELACIÓ D'ALTRES AGRUPAMENTS QUE HAN EXISTIT EN ALGUN MOMENT A GRÀCIA. p. 153

LLEGENDA. p. 153

BIBLIOGRAFIA. p. 155

ÍNDEX. p. 157


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Monografies