El delme com a font per a la història rural

Autors Elena CATALÁN MARTÍNEZ; Gabriel JOVER AVELLÀ; Enrique LLOPIS AGELÁN (eds.)
Editorial Associació d'Història Rural Any 2020 Localització Girona
ISBN/ISSN 978-84-9984-540-1 Preu 20€ Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte
Sumari
Introducció: el delme com a font per a la història rural. 7
1.Del diezmo al producto agrario: ¿podemos medir lo invisible? ¿Podemos ignorarlo? 15
2. Del diezmo como base del sistema beneficial. 49
3. La producció agrària al País Valencià durant l'edat moderna. Aproximació al seu estudi a partir dels delmes. 81
4. La recaptació i el repartiment del delme a la Catalunya Vella. El cas del bisbat de Girona, segles XIII-XIV. 117
5. Els arrendaments de les capellanies de la seu de Girona (1503-1705). Un indicador de la renda agrària dels segles XVI i XVII? 167
6. Delmes, trullades i preus de l'oli a Mallorca, 1684-1835. 195
Bibliografia. 237

  Monografies