Pedraules (II)

Autors Joan PONS
Editorial Institut Menorquí d'Estudis Any 2017 Localització Maó
ISBN/ISSN 978-84-15291-28-2 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut Menorquí d'Estudis Contacte
Sumari
Pròleg. Les paraules de pedra viva de Joan Pons. 9

Blau. 15
Roda. 18
Metzina. 21
Amiens. 24
Mèl·lera. 27
Gilda. 30
Comare. 33
Escopit. 36
Malnom. 38
Senyals. 41
Marraquinca. 44
Moixa. 47
Xorioar. 50
Mitjania. 54
Canessia. 57
Saïm. 60
Braó. 63
Arena. 66
Aubercoc. 69
Bovor. 72
Got. 75
Avarca. 78
Escurar. 81
Llull. 84
Ciutadella. 87
Moguin. 90
Gec. 93
Vidriola. 96
Presó. 99
Ocs. 102
Galdana. 105
Velomar. 108
Babau. 111
Dinosaure. 114
Escorxada. 118
Tomàtiga. 121
Peó. 125
Silueta. 128
Acabadora. 132
Acorar. 135
Escarabat. 139
Panyol. 143
Xerec. 146
Enlà. 150
Coratge. 154
Xumeca. 157
Bigal. 160
Cuc. 164
Auton. 168
Nas. 172
Enclità. 176
Copinya. 178
Mesquinet. 180
Porpra. 182
Envelar. 184
Popa. 187
Retxa. 189
Caramell. 191
Minves. 193
Tim. 196
Ferreries. 199
Bibiloti. 202
Xueta. 205
Centenària. 208
Hivern. 212
Espanyar. 216
Mel. 220
Colònia. 224
Bassetja. 228
Floris. 232
Moma. 236
Xim. 240
Xixina. 244
Sebastià. 248
Enganar. 252
Somera. 256
Sal. 259
Saor. 263
Moro. 267
Formiga. 271
Rotonda. 275
Nadal. 279
Ginyola. 283

  Monografies