Viure com a bons veïns: Identitats i solidaritats als Pirineus (segles XVI-XIX)

Autors Patrici POJADA
Editorial Mirmanda; Afers Any 2017 Localització Perpinyà
ISBN/ISSN 978-84-16260-36-2 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Grup Mirmanda Contacte
Sumari
Ramon SALA. Pròleg. 13

Introducció. 17

ELS PIRINEUS: UNA FRONTERA LINGÜÍSTICA¿

Introducció. 23

Al marge dels idiomes establerts. 27
- El massatès. 27
- El donasanenc. 30
- El capcinès. 34
- El benasquès. 39

Al centre de la cadena: el cas de l’aranès. 51
- L’aranès avui. 52
- La situació lingüística de la Vall d’Aran a l’època moderna. 56
- Un indici cultural: els noms de pila. 77

Una comunitat occitanocatalana? 83
- Una comunitat de llengua. 85
- Les relacions culturals. 90
- Els estudiants catalans a Occitània: l’exemple de Tolosa. 90
- Els pelegrinatges. 93

SOLIDARITATS PIRINENQUES

Introducció. 95

Nosaltres i els altres: la consciència comunitària. 97
- La identitat politicoinstitucional de les valls. 98
- Unes solidaritats reforçades per les guerres. 106
-- Una població en armes. 106
-- En temps de guerres de religió. 114
-- 1598: la fi dels conflictes? 137

Les solidaritats exteriors: les lligues i patzeries. 145
- Què són les llibres i patzeries? 145
- Unes relacions frontereres intenses. 151
-- Les relacions pastorals. 152
-- Les relacions comercials. 154
- El contingut dels tractats. 158
- Confirmacions i rituals. 163
- Cap a la decadència dels tractats. 172

POBLACIONS, FRONTEREA I GUERRA

Introducció. 179

Del tractat de Corbeil (1258) al segle XVII. 181
- Els territoris fronterers. 183
-- El cas dels comtats de Rosselló i la Cerdanya. 183
-- El cas aranès. 184
-- El cas andorrà. 185
-- La política transpirinenca dels comtes de Foix (mitjan segle XIII-1512). 186

Una frontera reforçada al segle XVI. 188
- La defensa de la frontera. 188
- La repressió del bandolerisme. 190
- El paper de la Inquisició i els problemes jurisdiccionals. 192
- La reorganització de les diòcesis. 194

L’impacte de la guerra en les poblacions i els pobles fronterers. 197
- La presència dels soldats. 199
-- L’allotjament dels soldats. 199
-- Pas de tropes, pillatges i destruccions. 201
- Conseqüències demogràfiques de les guerres. 208
- El cost econòmic de les guerres. 213
- Les conseqüències socials. 218
- Institucions alterades. 222

La guerra i la frontera. 227
- Unes fronteres modificades. 227
-- El tractat dels Pirineus. 228
-- Fronteres divergents. 231
- La frontera: de l’espai a la línia. 234

Conclusió. 243

Documents (sobre les lligues i patzeries). 247

Bibliografia. 267

Relació de documents. 285

Índex onomàstic. 287

  Monografies