Les Gavarres a l'edat mitjana: Poblament i societat d'un massís del Nord-Est català

Autors Elvis MALLORQUÍ GARCIA
Editorial Girona, CCG Edicions - Associació d'Hist Any 2000 Localització Girona
ISBN/ISSN Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte
Sumari
Introducció: Present i passat de les Gavarres.

Capítol I. El medi natural: 1) La terra, les aigües i el clima. 2) Un gran bosc. 3) I a l'edat mitjana?

Capítol 2. Els primers pobladors: 1) Els constructors de megàlits. 2) El temps dels íbers. 3) L'ocupació romana. 4) Un massís muntanyós, per a què?

Capítol 3. Les Gavarres a l'alta edat mitjana: 1) Les vil·les i els vilars. 2) Els habitatges, les esglésies i els cementiris. 3) L'explotació del medi natural.

Capítol 4. La feudalització i les seves conseqüències: 1) Les parròquies. 2) Els senyors i els castells. 3) Les batllies i els masos. 4) L'ocupació del territori.

Capítol 5. Territori i societat a la primera meitat del s. XIV: 1) Les senyories del primer s. XIV. 2) La població de les Gavarres. Les formes d'explotació del territori. 5) La integració de les Gavarres dins la regió de Girona.

Capítol 6. Els temps de la societat tradicional: 1) La davallada de la població. 2) Els marcs de la societat tradicional: parròquies i masos. 3) Les senyories feudals a l'època moderna. 4) L'afermament dels drets dels propietaris dels masos. 5) Les activitats econòmiques tradicionals. 6) L'impacte ambiental d'una economia dirigida.

Conclusions

Apèndixs

Bibliografia

  Monografies