Delmes, censos i lluïsmes. El feudalisme tardà a la Catalunya vella (Vegueria de Girona, s. XVI-XVII

Autors Pere Gifre
Editorial Documenta Universitaria Any 2011 Localització Girona
ISBN/ISSN 978-84-9984-120-5 Preu 20 Estat de publicació
Centre Associació d'Història Rural Contacte
Sumari
Descarrega sumari

  Monografies