Rellampandinga: Etnotextos ribagorçans

Autors SAN MARTÍN BALLARÍN, José Antonio; SISTAC, Ramon; SUÏLS, Jor
Editorial CE Ribagorçans; Pagès Any 2010 Localització Lleida
ISBN/ISSN 978-84-9779-909-6 Preu 15 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Ribagorçans (CERIb) Contacte
Sumari
Pròleg. 11

Criteris d'edició. 13

Notes lingüístiques. 15

Introducció. 19

Qüentos que són verdat. 21
1.- El cura de Bonansa. 23
2.- El verro. 24
3.- Las donas que s'esllisavan. 25
4.- Els bous i l'aigüeta. 26
5.- El mocador de la Josefina. 27
6.- El pla de sopas. 28
7.- Com multiplican els conills. 29
8.- El tocino i la escuela. 30
9.- Els saltics. 31
10.- Lo que ye vacunar els cochos. 32
11.- Las ixordigas. 33
12.- Els supositòrios. 34
13.- Els grumos i la sal. 35
14.- Una de camions. 36
15.- La vella i la televisió- 27
16.- El vedell del seminari. 38
17.- Las llebres de catorze. 39
18.- El gran caçador. 40
19.- La llebre. 41
20.- Las perdius i las mulas. 42
21.- Els vint duros. 43
22.- Las truitas, la farina i la Benemérita. 44
23.- Sí que ho són. 45
24.- Olor a mort. 46
25.- La ruca i las monjas. 47
26.- Mig boig. 48
27.- Mossén Joaquín. 49
28.- Lligaderas i moixardinas. 5
29.- Pillo i carnús. 51
30.- Déu i infern. 52
31.- La mossa despullada. 53
32.- Lo dolent dels médicos. 54
33.- El parto de "la señorita". 55
34.- Getar el cuerpo. 56
35.- Lo ballar pa la festa. 57
36.- Mans fredas, mans calentas. 58
37.- El barbero de Castilló. 59
38.- Dos de bragas. 60
39.- La locura i els rovellons. 61
40.- La missa i el casar-se. 62
41.- El molino d'Espés. 63
42.- Anar de boc i altras cosas. 64
43.- Entero o mig. 65
44.- La coda. 66
45.- Els llops i Rosó. 67
46.- La "Virge" de Guaient. 68
47.- La prèdica. 69

Qüentos que potser no en són tanto. 71
48.- Sembrar ta'l dimoni. 73
49.- Veure i menjar. 74
50.- La pell del llop. 75
51.- La coixa i la esquella. 76
52.- El ploure de la vella. 77

Qüentos que no en són pas. 79
53.- El llampit i la rabosa. 81
54.- Per què é dolent el cap de las perdius. 82
55.- La ruca i la rabosa. 83
56.- La rabosa i l'osso. 84
57.- Las abellas de Déu. 85
58.- Març i la vella. 86

  Monografies