Revistes

Una de les activitats principals dels Centres d'Estudis és la publicació de revistes. La temàtica i periodicitat d'aquestes és tan heterogènia com els propis centres. És una de les vies que utilitzen els centres d'estudis per difondre la recerca que es realitza.

Aquelles revistes que compleixen les característiques demanades pel CBUC es poden trobar dins el seu Catàleg col·lectiu de sumaris electrònics de revistes, la resta es poden trobar en aquesta base de dades.

El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya ha creat i manté la Base de dades de Sumaris electrònics de revistes. Aquesta base de dades es va concebre com un servei d'avís que informava de l'aparició i el contingut dels números d'una determinada.

L'Institut Ramon Muntaner signa un conveni amb aquesta institució per tal de formar part d'aquest projecte i per tal que les revistes dels Centres d'Estudis s'incorporin progressivament a aquesta base de dades que està essent cada vegada més utilitzada pels investigadors.

Més informació: http://www.cbuc.es

Cerca de revistes