Notes

Núm. 04 Títol del núm. Notes 4
Editorial Centre d'Estudis Molletans Localització Mollet del Vallès Any 1990
Periodicitat Anual ISBN/ISSN 1578-6009
Preu Estat de publicació Exhaurit
Centre Centre d'Estudis Molletans Contacte cem@molletvalles.cat
Enllaç RACO
http://raco.cat/index.php/Notes/issue/archive
Sumari
SANZ GARCIA, Jesús. Pròleg. 5

VILAGINÉS, Jaume. Els templers al Vallès. 7

PÉREZ I GÓMEZ, Xavier. Sant Fost i la cartoixa de Montalegre. 29

MASATS, Josep. Aproximació a la vida i obra de Vicenç Plantada. 37

VENTURA, Joan. Josep Goday i Casals, arquitecte. 45

PI, Carme. Un rabassaire a l'alcaldia: Feliu Tura. 51

CORBALÁN, Joan. Mollet del Vallès durant la II República: el Bienni Negre (1934-1936). 71

GALTÉS, Joan. Un rector de Mollet en temps malastrucs: Mn. Josep Casanovas (1934-1948). 81

GORDI, Josep; LLORET, Josep. Estudi de les relacions intermunicipals de treball de Mollet i rodalies. 85

CORBALÁN, Joan. L'escola pública primària de Mollet del Vallès en el segle XIX. 97

ROS, Frederic. Inicis, fundació i desenvolupament de la Caixa d'Estalvi i Previsió Molletense (1907-1928 i 1940). 107

BARBERÀ, Jaume. Ràdio Mollet, una realitat a mig gas.

  Revistes