Notes

Núm. 02 Títol del núm. Notes 2
Editorial Centre d'Estudis Molletans Localització Mollet del Vallès Any 1988
Periodicitat Anual ISBN/ISSN 1578-6009
Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis Molletans Contacte cem@molletvalles.cat
Enllaç RACO
http://raco.cat/index.php/Notes/issue/archive
Sumari
Presentació. 7

SANZ, Jesús, pvre. Pròleg. 9

VILAGINÉS, Jaume. Mir de Mollet: un senyor feudal del segle XII. 11

ROSELL, Mercè. Mollet i el Vallès durant la Guerra Contra Joan II (1467-1472). 17

GRANADO, Diego. Els comportaments de la població de Martorelles davant la mort (1700-1750). 25

GORDI, Josep; GORDI, Pere. Anàlisi de la població de Mollet del Vallès en el 1986. 31

MASATS, Josep. Mercè Rodoreda, sempre. 51

RODOREDA, Mercè. L'estació. 59

  Revistes