La Resclosa

Núm. 9 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis del Gaià Localització Vila-rodona (Alt Camp) Any 2005
Periodicitat Anual ISBN/ISSN 2385-4642
Preu 12 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis del Gaià Contacte Josep Santesmases
Enllaç RACO
https://www.raco.cat/index.php/Resclosa
Sumari
SINDICALISME AGRARI
-FONTANA, Josep. "Ponència llegida en l'acte de commemoració del 30è aniversari de la Unió de Pageos. Bellpuig, 13 de novembre de 2004."
AGRICULTURA
-BADIA MIRÓ, Marc. "L'evolució dels usos del sòl a la conca del Gaià. La vinya, 1860-1999"
CLIMATOLOGIA
-MARLÈS I MAGRE, Jaume. "Caracterització agroclimàtica de la Conca del Gaià"
HISTÒRIA MEDIEVAL
-MIQUEL I VIVES, Marina; VILA, Josep M. "La Quadra de la Cogullada. Poblament feudal a la Marca del Comtat de Barcelona (segles X-XIII)"
HISTÒRIA MODERNA
-FUENTES I GASÓ, Manuel M. "Establiments de terres efectuades pel monestir de Santes Creus a les Planes durant el segle XVIII"
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
-SANTESMASES I OLLÉ, Josep. "Pere Ferrerons i Quitèria Guivernau. Papers d'una vida"
DOCUMENTS
-TRULLOLS I VERGÉS, Miquel. "Visita pastoral a Vila-rodona, el 26 de setembre de 1858, de l'Excm. i Rvdm. Sr. Antoni Palau i Tèrmens, fill de Valls i bisbe de Barcelona"

-Memòria d'activitats de l'any 2004

  Revistes