La Resclosa

Núm. 2 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis del Gaià Localització Vila-rodona (Alt Camp) Any 1998
Periodicitat Anual ISBN/ISSN 2385-4642
Preu 12 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis del Gaià Contacte Josep Santesmases
Enllaç RACO
https://www.raco.cat/index.php/Resclosa
Sumari
MEMÒRIA HISTÒRICA
-MAÑÉ I GAVALDÀ, Josep. "Els fets de Vila-rodona de 1936"
ARQUEOLOGIA
-MENCHON I BES, Joan. "Aportació a l'inventari de les esteles del Gaià: peces del Pont d'Armentera i Querol"
ARQUITECTURA
-MIQUEL I VIVES, Marina. "El mas Garrofet: un exemple d'evolució arquitectònica"
HISTÒRIA MEDIEVAL I MODERNA
-PASTOR I BATALLA, Isidre. "Família i poder A Vilardida. Una aproximació a l'estamenet seyorial"
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
-ARNABAT, Ramon. "El Trienni Liberal a Vila-rodona i a l'Alt Camp"
-SANTESMASES I OLLÉ, Josep. "L'església de Vila-rodona durant la guerra i els primers anys de la posguerra: la pròpia versió dels fets"

-Memòria d'activitats

  Revistes