La Resclosa

Núm. 18 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis del Gaià Localització Vila-rodona (Alt Camp) Any 2014
Periodicitat Anual ISBN/ISSN 2385-4642
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis del Gaià Contacte Josep Santesmases
Enllaç RACO
https://www.raco.cat/index.php/Resclosa
Sumari
PARDO BALTEIRO, Alberto. Aproximació a la fauna d'ocells de la conca del Gaià: Diversitat, distribució i estatus de conservació. 7

DALMAU, Marc. L'Altrera i el mas de Nincles, dos masos del terme de Renau. 25

DOSSIER: LA FIRA DE VILA-RODONA

MARTÍ, Jep. Notes sobre les primeres postals il·lustrades dels pobles de l'Alt Camp (1900-1920). 55

GAVALDÀ GOTARRA, Josep M. Biografia de Federico Gavaldà Galofré. 69

VIVES FERRÉ, Enriqueta. Pep Vidal Pagès, el "Pepot" de mas d'en Bosc. 73

TORRA FERNÁNDEZ, Lídia. Origen i desenvolupament de les fires a Catalunya. 75

SAUMELL, Dolors. "La fira de Vila-rodona, notas históricas", per Francesc Valentí, 1905. 89

PORTA, Lluís. Les ordinacions de la fira de Vila-rodona. 99

SANTESMASES I OLLÉ, Josep. La fira de Vila-rodona. Del segle XVIII al primer quart del segle XX. Apunts per fer-ne història. 105

FIGUERAS MARTÍN, Rosa. Repàs de la indumentària a les primeries del segle XX a partir de la col·lecció de postals de la fira de Vila-rodona. 141

Memòria d'activitats any 2013. 169

Instruccions per a la publicació d'articles a "La Rescosa". 181

  Revistes