Mirmanda

Núm. 5 Títol del núm. Economia i turisme. Construcció d'un espai nacional
Editorial Associació Mirmanda Localització Perpinyà Any 2010
Periodicitat Anual ISBN/ISSN 1957-0201
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Grup Mirmanda Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Mirmanda
Sumari
Editorial

L'economia, arteria de la vida i de la gent. I un país, que era i continua sent. (p. 5-6)

ECONOMIES D'UN TEMPS I D'ARA

Un esbós polític i econòmic de l'espai transfronterer català (p. 10-17)
Teresa Riba

De la "Literatura econòmica 1960-1970" als vents dels anys 2000-2010 (p. 18-21)
Francesc Roca

Els economistes dins el debat actual. Literatura econòmica, 1960, 1970 (p. 22-34)
Emili Gasch, Francesc Roca

Andorra:exili i arrencada econòmica (p. 35-40)
Anna Lladó

REALITATS PRÀCTIQUES

Sobre un espai econòmic català, de la construcció a l'Europa que ve (p. 42-55)
Pere Becque

Le Pôle Économique Saint Charles et Saint Charles International: Un outil de premier plan au coeur du système économique nord-catalan (p. 56-61)
Walter Soubirant

TURISME I PAÍS

Problemes de la nostra Costa Brava (p. 64-69)
Josep Jané Solà

Davantal a "Consideracions frontereres" (p. 70-71)
Manuel Costa-Pau

Consideracions frontereres (p. 72-76)
Manuel Costa-Pau

VISIONS SOBRE L'ECONOMIA EUROPEA I NACIONAL

NIMBY i anàlisi aconòmica (p. 78-83)
Modest Fluvià, Ricard Rigall-i-Torrent

Elements per a internacionalitzar l'economia catalana (p. 84-90)
Joaquim Llimona

ADDENDA AFRONTERERA

L'art aux límites nationales. Petite lecture géopolitique et géosymbolique des productions artistiques des frontières (p. 92-110)
Anne-Laure Amilhat Szry, Marie- Christine Fourny

Resums
Resums/Résumés/Abstracts (p. 111-118)

  Revistes