Mestall

Núm. 28 Títol del núm.
Editorial AHRCG Localització Girona Any 2010
Periodicitat semestral ISBN/ISSN
Preu no ve Estat de publicació
Centre Associació d'Història Rural Contacte http://www.ddgi.cat/historiarural/mestall/Mestall_17.pdf
Sumari
Portada. EURHO, una associació d’història rural europea
Entrevista. Phillipp Schofield
L’Associació. Lliurament del 8è Premi Mestall
Sortida. Les possessions de Mallorca
Trobades. XXII Seminari d’Història Econòmica i Social: «Processos d’empobriment i enriquiment en el món rural». Jornada «Jaume Vicens Vives i els remences»
Notes de lectura. Rosa Congost: Dels capbreus al Registre de la Propietat. Drets, títols i usos socials de la informació a Catalunya (segles XIV-XX)
Llibres. Santiago Zapata: Suredes i indústria surera: avui, ahir i demà. Joaquim Alvarado i Costa: El negoci del suro a la comarca de la Selva. Del segle XVIII a mitjan segle XX. Ramon Garrabou, José Manuel Naredo (eds.): El paisaje en perspectiva histórica. Formación y transformación del paisaje en el mundo mediterráneo.
Recerques. Sol Lanteri: Un vecindario federal. La construcción del orden rosista en la frontera sur de Buenos Aires. Un estudio de caso (Azul y Tapalqué).

  Revistes