Lo Rafal

Núm. 92 Títol del núm.
Editorial Associació Cultural Lo Rafal Localització Alcanar Any 2007
Periodicitat bimestral ISBN/ISSN aclor
Preu 2,00 Estat de publicació Disponible
Centre Associació Cultural Lo Rafal Contacte
Sumari
Editorial: Patrimoni viu, p. 3
Breus, p. 4
Municipal: Iniciativa per Catalunya-Verds i Unió Canavera aniran juntes a les municipals, p. 6
J. J. Buj, Municipal: Asaja es queda sola a la protesta del cítric, p.7
Miquel Matamoros i Anglès, Municipal: La història està en venda, p. 8
J. J. Buj, Les cases: L'hort dels Josepets es destina a serveis sanitaris, p. 9
Josep Manel Roig, Esports: Kin ball, som-hi xics i xiques!, p. 10
Toni Matamoros, Cuina i cultura: De la quaresma a la secció gourmet, p. 11
Sílvia Matamoros, Alcanar en imatges: Migdies moguts, p. 12
Vicent Matamoros i Ramon Adell, Oficis i costums, La memòria d'un poble de mar, p. 14
Francesc Subirats, Història, p. 16
Agustí Bel, Història: Pel nom no els coneixereu, p. 19
Opinió, p. 20
El rogle, p. 21
Sóc artista, p. 21
Opinió, p. 22

  Revistes