Lo Rafal

Núm. 89 Títol del núm.
Editorial Associació Cultural Lo Rafal Localització Alcanar Any 2006
Periodicitat bimestral ISBN/ISSN aclor
Preu 2,00 Estat de publicació Disponible
Centre Associació Cultural Lo Rafal Contacte
Sumari
Editorial: Destrucció coste el que coste, p. 3
Breus, p. 4
Municipal: Les obres de Sunyer i Carretera Nova haurien d'acabar a l'agost, p. 6
Laura Sancho, Veïns-El Magrib: Abdel: Tenir nòvia canareva és ben difícil, p. 8
Municipal: El qüestionari: Partit Popular, p. 9
Josep Manel Roig, Esports: Vuit canareus fan bons temps en la XVI Quebrantahuesos, p. 10
Toni Matamoros, Cuina i cultura: Caragols i marietes, p. 11
Sílvia Matamoros, Alcanar en imatges: Les Cases i el mar, gent i cèrcies, p. 12
Agustí Bel, Història: El setge de la torre de Codonyol, p. 14
Vicent Matamoros i Ramon Adell, Oficis i costums: Antonio Bel, els vivers ara i abans, p. 16
Opinió, p. 19
El rogle de Mn. Joan Ferrer: La malaltia de l'art de Josep Bordes, Pepet, p. 21
Opinió, p. 22

  Revistes