Lo Rafal

Núm. 086 Títol del núm.
Editorial Associació Cultural Lo Rafal Localització Alcanar Any 2005
Periodicitat bimestral ISBN/ISSN aclor
Preu 2,00 Estat de publicació Disponible
Centre Associació Cultural Lo Rafal Contacte
Sumari
Editorial: De multes i cacics, p. 3
Breus, p. 4
Municipal: Una comissió política investigarà l'afer de les multes, p. 6
Municipal: El jardí del "Palàcio", arrasat i amb un futur incert, p. 7
J. J. Buj, Les cases: Una grua dificulta el pas pel carrer Segastián Elcano, p. 8
Adrià Sancho, Dossier: Dossier jove: locals, música i encontre. Desvergonyits i participatius. Trobada de joventut a Alcanar, p. 9
Adrià Sancho, Dossier: Uno, bar rock en castellà. El grup musical canareu presenta "Agua de mar pa las heridas" a la Deep Play, p. 10
Josep Manel Roig Mañé, Dossier: Una darrera oportunitat per a la mítica Long Play, p. 11
Sílvia Matamoros, Alcanar en imatges: Campanya del cítric, la pressa dels menuts, p. 12
Agustí Bel, Sostenibilitat: Mig terme mort, p. 14
Vicent Matamoros i Ramon Adell, Oficis i costums: La llibreta escolar de Ramon Monfort, p. 16
Josep Manel Roig, Esports: Antoni Castro. Atletisme amb esforç i constància, p. 18
Toni Matamoros, Cuina i cultura: Cereals, hortalisses, tubèrculs: Plats de tardos en extinció, p. 19
Opinió, p. 22

  Revistes