Ripacurtia

Núm. 5 Títol del núm.
Editorial CERIb Localització Benavarri (Ribagorça) Any 2007
Periodicitat Anual ISBN/ISSN 1696-8530
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Ribagorçans (CERIb) Contacte revista.ripacurtia@cerib.org
Sumari
Editorial, p. 7

DOSSIER: La pèrdua dels furs al Pirineu
Antonio Espino, Don Juan Bayarte Calasanz y Álavos (1622-1689). Un governador de la Ribagorça a la Mediterània de Carles II, p. 21
Joan Bada, Decret de Nova Planta: canvis en la relació Església-Estat, p. 41
Maria Pau Gómez, Drets e Ordinacions de la Val d’Aran, p. 59
Fernando Sabés, Los medios de comunicación de proximidad en Aragón. La conveniencia de impulsar políticas públicas, p. 79

MISCEL•LÀNIA
Jordi Campillo, L’espoli del patrimonio historicoartístic pirinenc al segle XX: l’Alta Ribagorça, p. 95
Eulàlia Miralles, Una petita història del Monastir de Lavaix de l’any 1620: la correspondència de l’abat Bernat Massip i el monjo Bartomeu Clua a l’historiador Jeroni Pujades, p. 119

TREBALLS I ESTUDIS
Marta Bertran, Aproximació a l’estudi de l’anomenat taller de la Ribagorça: el frontal d’altar de Sant Martí de Gia, p. 143
Francesc Fité, El Mestre de Vielha: un pintor del tardogòtic entre Catalunya i Aragó, p. 147
José Manuel Clúa, La Línea Pirineos (LÍNIA P): la mayor obra de fortificación en España, p. 151
María Ángeles Cubillo, Eduardo Torroja: ¿Se olvida o se omite su relación con el Régimen?, p. 159

  Revistes