Notes

Núm. 23 Títol del núm. Notes 23. Monogràfic: Una nova agricultura a Gallecs
Editorial Centre d'Estudis Molletans Localització Mollet del Vallès Any 2008
Periodicitat Anual ISBN/ISSN 1578-6009
Preu 10 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Molletans Contacte cem@molletvalles.cat
Enllaç RACO
http://raco.cat/index.php/Notes/issue/archive
Sumari
Presentació

Miscel·lània

SUÑÉ I ARBUSSÀ, J. Mn. Joan Borràs Farreras, vicari de Mollet (1944-1949)
ARIMON VENTURA, G. Alguns exemplars de violència de gènere a la dècada dels anys seixanta a Mollet del Vallès
SESMA, T.; GOMEZ, J.L. Construcció dels "Col·legis Nous" (1924-1925)
LUCERO PAGÈS, A. Amadeu Pagès i Xartó, alcalde republicà de Paets i víctima de la repressió franquista (1936-1941)
GONZALEZ DEL POZO, R. La Planificació estratègica municipal a Mollet del Vallès
UMBERT, J.; PIÑERO, A. Desembocadura del Tenes (El Trench)
GORDI I SERRAT, J. Els paisatges fluvials del Besòs
BOSCH VALENTÍ, E. Gallecs, un pulmó verd a la plana vallesana

Monogràfic


LUDEVID, X . Presentació
SANS I SERRA, FX. L'agricultura ecològica: una eina per al desenvolupament rural sostenible
LUDEVID, X. La protecció de Gallecs: espais d'interès natural i activitat agrícola
SAFONT, G. La reconversió a l'agricultura ecològica de l'espai rural de Gallecs dins la regió metropolitana de Barcelona
DUÑACH, M. De Gallecs a la taula
COL·LOQUI. La gent de Gallecs i l'agricultura ecològica
BERNÍS, JM. Ressenya bibliogràfica
BENZ, JF. Fitxa artística

  Revistes